top of page

BENDRUOMENĖS CENTRAS IR BIBLIOTEKA

tipas

KULTŪRINIAI PASTATAI

statusas

KONKURSAS

plotas

2590 m2

vieta

KLAIPĖDA, LIETUVA

metai

2018

architektai

ARTŪRAS ŽURAVLIOVAS, ANDREJ PLEŠKOV, INDRĖ KABIŠIŪTĖ VYTAUTAS OŽELIS

„Turgus, kaip sociumo kondensatas sudaro sąlygas kūrybinei raiškai <...> Turgus atlieka ne tik socializacijos, kultūrizacijos funkciją – jis glaudžiai susijęs su autentiškomis kraštro tradicijomis, jas palaiko, stiprina, arba, priešingai, sudaro sąlygas tradicijas importuoti, iš dalies atsisakant savųjų.“ – Laima Arnatkevičiūtė

Teritorija integruojama į lokalaus susiekimo tinklą ir aktualizuojama kaiminystėje kaip nauja funkcionali viešoji rekreacinė-kultūrinė edvė. Pastato urbanistinio integralumo siekiama per jo sąveiką su sklypu, susisiekimo tinklais, sukuriant bendruomenei modernaus turgaus principu veikiančią bendrą erdvę, siekiama, kad sklypas ir pastatas būtų eksploatuojami visais metų laikais ir bet kuriuo paros metu.

KBC strategija, sukuria bendruomenei galimybes įsilieti į bendros erdvės kūrimą ir KBC gyvastį. Kai kurie didelės žalios erdvės plotai gali būti paliekami bendruomenės iniciatyvų įgyvendinimui ir pasirinktų augalų auginimui. Taip pat dalis pastato yra autonomiškai pasiekiama 24/7, pagal poreikį.

Bendruomenės centro ir bibliotekos logo architetūros konkursui

Architektūrinė vizualizacija - priekinis pastato vaizdas žiemą nuo statybininkų prospekto

SCHEMOS
schemos

Analizė, koncepto vystymo ir kaip veikia bendruomenės erdvės diagramos

SITUACIJOS SCHEMA. Nagrinėjama teritorija yra Klaipėdos mieste, Statybininkų prospekte. Tai yra tuščias žemės sklypas esantis netoliese „žaliojo kanalo“, kuris jungia keletą miesto viešųjų erdvių. Sklypas turi gerą susisiekimą, tiek automobiliais, tiek viešuoju transportu.

URBANISTINĖ SCHEMA. Nagrinėjamoje teritorijoje dominuoja 7-9 aukštų sovietmečio laikotarpio užstatymas formuojantis aiškius koncentruotus klasterius. Tarp jų buvo suformuotos visuomenės bei edukacinės paskirties  taškinio užstatymo dviaukščiai pastatai. Palei Statybininkų prospektą yra potencialo turintis ruožas, kurį galima transformuoti į žaliąją juostą ir prijungianti ją prie „žaliojo kanalo“ parkų sistemos. Taip pat siūloma sustiprinti-sukurti viešųjų erdvių kanalą, pritaikant tarp daugiabučių klasterių esančias edukacinės paskirties aplinkos erdves pėstiesiems bei dviratininkams.

TURGAUS TIPOLOGIJA. Aplinkinės teritorijos urbanistinę struktūrą sudaro užbaigti daugiabučių klasteriai, taškiniai visuomeniniai – edukacijos objektai bei žalieji kanalai. Nagrinėjamas sklypas yra tarp dviejų kanalų – žaliojo ir visuomeniniai – edukacijos pastatų. Ši dviejų skirtingų kanalų metamorfozė ne tik padeda integruoti projektuojamą pastatą į esamą urbanistinę terpę, bet ir sukuria pereinamą žmogiškesnio mastelio erdvę tarp daugiaaukščių tūrių.

Įvertinus supančią brutalistinę urbanistinę terpę tūriniam sprendimui taikoma turgaus tipologija. Dalis pastato yra skaidoma norint suformuoti žmogiškesnį mastelį bei įvesti į naują projektuojamą objektą dinamikos, tuo pačiu, priartinant jį prie aplinkinio taškinio užstatymo morfotipo. Galimybė užsiimti įvairiomis veiklomis, visiems prieinamoje viešoje erdvėje, traukia ir suburia žmones. Toks tūrinis sprendinys, jau iš tolo, atskleidžia pastate galimas veiklas bibliotekos ir jos aplinkos lankytojams. Sukuriama palanki aplinka rengti įvairiems renginiams, mugėms ar turgeliams.

PASTATO DARBO LAIKAS. Pagrindinės bibliotekos–skaityklos su bendruomenės erdvėmis yra išdėstytos pirmajame aukšte dirbančios įprastu darbo grafiku. Antrame aukšte esančios bendruomenės erdvės bei pirmajame aukšte esanti kavinė, turi galimybę dirbti nepriklausomai.

TŪRINIAI SPRENDINIAI. Suformuojamas vieno aukšto tūris, kuris efektyviausiai išpildo funkcinius reikalavimus.

Atsižvelgiant į esamą žaliąją juostą, tūris formuojamas pietinėje sklypo dalyje.

Pagal funkcinį poreikį sklype suformuojamos skirtingos viešosios erdvės, tūrio nuostolis kompensuojamas įrengiant antrą aukštą.

Norint sustipirnti viešosios erdvės vientisumą suformuojamas patekimas ant pagrindinio pastato tūrio.

Pagrindinės bibliotekos funkcijos talpinamos pirmojo aukšto tūryje, o antrojo tūris suskaidomas dalimis, taip pabrėžiant brenduomeniškumą bei priartinant pastatą prie žmogiško mastelio.

BENDRUOMENĖS ERDVĖS. Antrojo aukšto objekto erdvės projektuojamos kaip daugiafunkcinės bendruomenės patalpos, kurios gali funkcionuoti 24 valandas nepriklausomai nuo bibliotekos. Renginių bei bendruomenės kubai gali būti pritaikomi pagal bendruomenės poreikius.

VIZUALINIS RYŠYS SU VIDAUS ERDVĖMIS. Kubų fasadai yra padengiami perforuotomis aliuminio fasado plokštėmis, kuriuos apsaugo pastatą nuo perkaitimo ir užtikrina vizualinį ryšį su pastato vidumi ir atvirkščiai. Aplink šiuos objektus sukoncentruojama pagrindinė viešoji erdvė, dėl to lankytojai savaime gali susipažinti su skirtingo tipo veiklomis objekte, net neįeinant į patį pastatą. Taip pat kintantis kubų fasadų rašto žaismas optiškai sumažina patį turį ir suteikia vidinėms erdvės jaukumo ir privatumo.

BENDRUOMENĖS PARKAS. Pastato padėtis sklype leidžia maksimaliai išsaugoti esamus medžius. Bibliotekos stogas naudojamas kaip viešoji erdvė įsiliejanti į formuojamą parką, dėl to maksimaliai išnaudojamas sklypo potencialas skirtas bendruomenei. Taip pat parko erdvė pereinanti ant stogo užtikrina susisiekimą su pastato antro aukšto bendruomenės zonomis.

TURGAUS ALĖJA. Sklypo plane yra numatomos vietos, kur gali būti įrengiami stendai, kavinės, maisto kioskeliai, palapinės ir kiti laikini statiniai, tai sukuria galimybę rengti objekto teritorijoje stambias muges, festivalius, koncertus ir kitas šventes. Taip pat teritorijoje yra numatoma zona, skirta dideliems renginiams su amfiteatru.

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form,

Diagramos: pastato veikimo principas, bibliotekos erdvės, energinio efektyvumo principų panaudojimas

TRANSPORTO JUDĖJIMO SRAUTAI. Norint sustiprinti ir išsaugoti esamą žaliąją erdvę, stovėjimo aikštelė numatoma išilgai Statybininkų pr., kartu formuojant atvykimo kišenę su trumpojo sustojimo zona. Taip pat yra siūloma sutvarkyti stovėjimo aikštelę esančią prie daugiabučio, taip sukuriant papildomų vietų automobiliams bei sukuriant atskiras vietas stovėjimo aikštelėje objekto personalui. Prie pastato, pietinėje pusėje, numatomas kietosios dangos techninis privažiavimas bei užtikrinamas gaisrinis privažiavimas iš visų pastato pusių.

JUDĖJIMO SRAUTAI PASTATE. Į pastatą patenkama per du pagrindinius įėjimus (šiaurinį bei pietinį) į centre esančią galerija-holą, sujungiantį pagrindinius objekto funkcinius blokus: aktyvesnę bei judresnę – jaunimo ir šeimos erdvę, ramesnę ir tylesnę – bibliotekos skaityklos erdvę. Į antrą aukštą patenkama per stogą bei laiptais ar liftu esančiais prie kavinės. Projektuojamo pastato takų sistema apjungia pagrindinius lankytojų srautus ir nukreipia juos link stogo, kur yra formuojama pagrindinė viešoji erdvė, apsupta įvairių paskirčių zonomis. Tokiu būdu didžioji dalis žmonių srauto koncentruojama ant stogo, išlaikant bibliotekos skaityklos zoną tylesnę bei ramesnę. Taip pat antrame aukšte projektuojamos skirtingų paskirčių bendruomenės zonos, leidžiančios glausčiau suburti pastato lankytojus bendrai veiklai. Objektas pilnai pritaikytas žmonėms su negalia, patekimą į antrame aukšte esančią viešąją erdvę užtikrina liftas veikiantis visą parą.

OBJEKTO ZONOS. Pirmasis pastato aukštas talpina visas pagrindines pastato funkcijas - bibliotekos-skaityklos erdvė, šeimos ir jaunimo erdvė, pro kurių langus atsiveria žalia zona. Taip pat pirmame aukšte įrengiamos įvairios bendruomenės, administracinės patalpos bei techninės patalpos, kurios numatytos po rampomis.

Antro aukšto kubų funkcijos orientuotos į bendruomenę - konferencijų salė, bendruomenės erdvės kubas ir darbo su kompiuteriais kubas.

FASADO SISTEMA. Pastato kubų fasadų apdailai naudojamos perforuotos fasadinės aliuminio plokštės, kurios apsaugo kubų patalpas nuo perkaitimo bei sumažina tiesioginės saulės spindulių kiekį. Naudojamas perforuotas, kintančių skylučių dydžio raštas, tokiu būdu užtikrinamas žmogaus akių lygyje pakankamas matomumas pro langus.

ŠILUMOS AKUMULIAVIMAS. Vidurinėje stogo dalyje numatomas takas – aikštė suformuota iš šilumą akumuliuojančio akmens, kuris dieną sukauptą energiją naktį perduoda pastato šildymui. Taip pat ant bendruomenės kubų stogų numatyta vieta įrengti saulės kolektoriams.

 

KRITULIŲ VANDENS PANAUDOJIMAS. Objekto stogas yra dalinai apželdinamas, papildomas vanduo drenuojamas į bendrą vandens surinkimo sistemą. Kritulių vanduo yra naudojamas pastato vidaus temperatūrai reguliuoti, aplinkos augmenijai laistyti bei vandens nuleidimui tualetuose.

 

APSAUGA NUO PERKAITIMO. Norint objektą apsaugoti nuo perkaitimo, pagrindinės bendrosios erdvės yra formuojamos šiaurinėje pastato dalyje. Pietinėje pusėje numatomos mažesnio tūrio patalpos su langais apsaugančiais nuo šilumos pertekliaus. Archyvo patalpa numatyta po viena iš pastato rampų, izoliuotoje nuo saulės zonoje. Pastato stogo šonų apželdinimas papildomai apsaugo vidines pastato erdves nuo saulės šilumos. Pastato kubai padengti perforuotomis fasadinėmis plokštėmis, kurios dalinai praleidžią saulės spindulius, taip sumažinant perkaitimą.

 

INŽINERINĖS SISTEMOS. Ant centrinių bendruomenės kubų stogų, esančių antrame pastato aukšte, numatomi oro vėdinimo įrenginiai. Tai leidžia paslėpti didžiąją dalį vėdinimo sistemos įrangos. Pastatui šildyti numatoma naudoti geoterminio šildymo sistemą.

Pastato funkcinė izometrinė schema

PLANAI

Architektūrinė vizualizacija - bendruomenės erdvės ant stogo

planai

Sklypo planas

Sklypas, kuriame numatoma naujo bendruomenės centro – bibliotekos statyba yra Šiaurinėje miesto dalyje. Aplinkinėje kaimynystėje dominuoja tipinės statybos daugiabučiai gyvenamieji namai, tarp jų tolygiai pasiskirstęs ugdymo įstaigų – darželių ir mokyklų tinklas. Siekiama,kad KBC būtų kontekstualus, korektiškas aplinkai, atitiktų visus reikalavimus, bet tuo pačiu išreikštas kaip urbanistinis centras ir traukos objektas mieste. Esminės miesto dalys, kaip gatvė, kiemai, parkai – jungiamos į susipynusią erdvių seką, tačiau skirtingos šių erdvių funkcijos papildo viena kitą ir žmogus visada gali pasirinkti norimą privatumo laipsnį ir tikslią funkciją.

Sklype esanti augmenija – išsaugoma. Esami medžiai tampa KBC lankytojams tarsi ekranu nuo gatvės triukšmo.

Į bendruomenės pastatą - biblioteką ir po jos teritoriją einantys takeliai yra aiškūs savo funkcija. Nors ir nesilaiko tradicinių kampuotų formų, vaikštant jais niekada nenuklysi ir kiekviena pėsčiųjų eismo tako jungtis turi stiprų ryšį su pastatu, todėl lankytojas visada susiorientuos erdvėje. Vis daugiau dėmesio turėtų būti skirta pėsčiųjų ir dviračių eismui, tad takeliai statesnėse vietose yra šildomi ir atsakingai prižiūrimi.

Nenorint trikdyti žaliosios zonos suteikiamų privalumų, automobiliai parkuojami prie Statybininkų prospekto, taip pat įrengiama papildoma stovėjimo aikštelė vakarinėje sklypo pusėje. Visuomeninio transporto stotelė yra mažiau nei 100 m atstumu nuo sklypo ribos.

Aukštų 01 ir 02 planai

Pastato pirmame aukšte įsikuria vaikų zona, turinti savo vidinį žalią kiemelį, galerija, kavinė, bendrasis vidinis kiemelis, archyvas, administracija, knygų komplektavimas, darbo zonos, pagalbinės ir techninės patalpos.

Iš pirmo aukšto pagrindinės erdvės, į viršų kylama trimis kubais, kurie turi skirtingas funkcijas ir ryšius su pastatu. Skirtinguose kubuose įsikuria: technologijų centras, konferencijų salė, benrduomenės patalpos ir balkonas. Konferencijų salė ir bendruomenės patalpos, gali būti pasiekiamos autonomiškai – per lauką,o ne pastato vidų.

Ant objekto stogo formuojamas miesto parkas, leidžia maksimaliai išnaudoti sklypą viešosioms erdvėms, nekertant ir išsaugant esamą medžių alėją, taip pat taip užtikrinamas susisiekimas su pastato antro aukšto zonomis. Ant stogo ir visoje teritorijoje, pagal poreikį, laikinuose kiosko tipo lengvai sumontuojamuose pastatuose, gali įsikurti smulki komercija, šie mažafunkciniai objektai, tarsi donorai užpildo nedideles erdves ir sukuria pridėtines funkcijas.

TECHNOLOGIJŲ KUBAS. Šiame kube numatyta informacinių technologijų įsisavinimo erdvė su kompiuteriais, programine įranga, 3D spausdintuvu bei virtualios realybės erdve.

BENDRUOMENĖS VEIKLOS KUBAS. Šiame kube numatyta daugiafunkcinio pritaikymo erdvė, kuri skirta bendruomenės veiklai. Bendruomenės nariai galėtų nuomotis šią erdve ir rengti įvairius susibūrimus. Čia taip numatyta drabužinė, WC bei nedidelė virtuvėlė. Gali veikti nepriklausomai nuo bibliotekos darbo rėžimo.

PJŪVIAI IR FASADAI

Architektūrinė vizualizacija - pastato vaizdas žiemą nuo statybininkų prospekto

pjūviai / fasadai

Pastato pjūviai ir fasadai

Fasado sistema.jpg

KBC kubų fasadai yra formuojami iš perforuotų aliuminio kompozicinių plokščių, kurios apsaugo objektą nuo perkaitimo ir tiesioginių saulės spindulių, bet suformuoja natūralų fasado aušinimą. Plokščių raštas – kintantis, koncentruojantis į žiūro akies lygį.

INTERJERAS

Architektūrinė vizualizacija - pastato vaizdas iš paukščio skrydžio

interjeras
MAKETAI

Interjero vizualizacijos - vidinės bendruomenės centro ir bibliotekos erdvės

maketai

Urbanistinio ir architektūrinio maketų nuotraukos

bottom of page